NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Anh Khang việt kiều đến từ SAN JOSE CALI

 

Anh Khang , khách hàng làm răng sứ Mỹ

Tình trạng răng anh Khang trước khi tới Nha Khoa Titan

răng anh khang sau khi làm răng

Anh Khang sau khi phục hình răng sứ Mỹ