NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Anh Tuấn - Khách hàng tại Bình Thạnh .

Anh Tuấn - Khách hàng tại Bình Thạnh, đến với nha khoa TiTan -97B Lê Quang Định trong tình trạng mất nhiều răng hàm trong thời gian dài , gây ra tình trạng răng , hàm và khớp cắn bị lệch . 

 

khách hàng làm răng zirconia tại bình thạnh

Răng anh Tuấn trước khi làm răng sứ zirconia

 

Anh Tuấn - sau khi làm răng sứ zirconia .