NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Chị Lời. Khách hàng đến từ Quảng Bình làm 10 răng sứ Zirconia

Chị Lời khách hàng đến từ tỉnh Quảng Bình  làm 10 răng sứ tại Nha Khoa Titan. Rất hài lòng với thái độ phục vụ của  nhân viên . Cảm ơn nha khoa titan.