NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

CHƯƠNG TRÌNH BÓC THĂM MAY MẮN KHI LÀM RĂNG SỨ TẠI NHA KHOA TITAN VÀ NHA KHOA PHÁP VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN

 

CHƯƠNG TRÌNH BÓC THĂM MAY MẮN KHI LÀM RĂNG SỨ TẠI

NHA KHOA TITAN VÀ NHA KHOA PHÁP VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN

Nha khoa Titan và nha Khoa Pháp Việt  tổ chức các chương trình bốc thăm may mắn nhằm tri ân khách hàng được tổ chức thường xuyên với các giải thường có giá trị: Xe honda vision, vàng 9999 và nhiều giải thưởng có giá trị khách.

 

chương trình bóc thăm may mắn

Khách hàng may mắn trúng xe honda vision tại chương trình bóc thăm may mắn t 9

khách hàng trúng thưởng tại nha khoa

Khách hàng trúng thưởng tại nha khoa Titan

khách hàng trúng thưởng tại nha khoa

Khách hàng trúng vàng 9999 tại nha khoa

khách hàng trúng thưởng

Khách hàng trúng thưởng trong chương trình bốc thăm may mắn