NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Danh sách các nha khoa tại khu vực quận 3

Danh sách các nha khoa tại khu vực quận 3

 

1. Nha khoa Tân Định.

Địa chỉ: 146 Bis Võ Thị Sáu, P. 8, Q.3

 

2. Nha khoa O’care

Địa chỉ: Võ Văn Tần, P. 5, Q.3

 

3. Nha khoa Tú Xương.

Địa chỉ: 51A Tú Xương, P. 7, Q.3

 

4. Nha khoa EDG.

Địa chỉ: Trần Quốc Thảo, P. 7, Q.3

 

5. Nha khoa Việt Giao.

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q.3, TP. HCM

 

6. Nha khoa Thiện Mỹ.

Địa Chỉ: Nguyễn Thiện Thuật, P. 1, Q.3

 

7. Nha khoa Thế Giới Mới.

Địa Chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q.3

 

8. Nha khoa Châu Âu.

Địa Chỉ: Lý Thái Tổ, Q.3

 

9. Nha khoa Tân Định.

Địa Chỉ: Lý Chính Thắng, P.8, Q.3

 

10. Nha khoa Duyên Việt.

Địa Chỉ: Lê Văn Sỹ, P. 14, Q.3

 

11. Nha khoa Ba Lê.

Địa Chỉ: Lê Văn Sỹ, P. 14, Q.3

 

12. Nha khoa Hoàn Mỹ II.

Địa Chỉ: Lê Văn Sỹ, P. 13, Q.3

 

13. Nha khoa Thế Giới Mới.

Địa Chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q.3

 

14. Nha khoa 233.

Địa Chỉ: Nguyễn Thiện Thuật, P. 1, Q.3

 

15. Nha khoa Hoàng Hải.

Địa Chỉ: Lý Chính Thắng, P8,Q3.

 

16. Nha khoa 212

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. HCM

 

17. Nha khoa Nam Nhật

Địa chỉ: Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3, TP. HCM

 

18. Nha khoa Thiên Bảo

Địa chỉ: Hồ Xuân Hương, P.6, Q. 3, TP. HCM

 

19. Nha khoa Lê Minh Tú

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Q. 3, TP. HCM

 

20. Nha khoa Khỏe & Xinh

Địa chỉ: Lý Thái Tổ, P. 1, Q. 3, TP. HCM

 

21. Nha khoa Răng Hàm Mặt

Địa chỉ: Nguyễn Thiện Thuật, P. 2, Q. 3, TP. HCM

 

22. Nha khoa Hồ Phú.

Địa chỉ: Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, TP. HCM

 

23. Nha khoa Việt Giao.

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, TP. HCM

 

24. Nha khoa chuyên răng hàm mặt Cao Thắng.

Địa chỉ: Cao Thắng, P. 2, Q. 3, TP. HCM

 

25. Nha khoa Elite

Địa chỉ: Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3, TP. HCM

 

26. Nha khoa Saint Paut

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. HCM

 

27. Nha khoa kỹ thuật Châu Âu.

Địa chỉ: Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, TP. HCM

 

28. Nha khoa Võ Văn Danh.

Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP. HCM

 

29. Nha khoa Việt Giao

Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. HCM

 

30. Nha khoa Én Trắng.

Địa chi: Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3

 

31. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Trần Văn Vinh

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, TP. HCM

 

 

32. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Hoàng Văn Tuấn

Địa chỉ: Lê Văn Sỹ, P. 12, Q. 3, TP. HCM

 

33. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P. 4, Q. 3, TP. HCM

 

34. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Lương Thị Huệ Nhân

Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q. 3, TP.HCM

 

35. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Thị Kính

Địa chỉ: Trần Quang Diệu, P.13, Q. 3, TP. HCM

 

36. Nha khoa hoa sen

Địa chỉ: 216 Võ Văn Tần , P. 5, Q. 3, TP. HCM

 

37. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Trần Đức Hảo

Địa chỉ: Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, TP. HCM

 

38. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Trường Sơn

Địa chỉ: Bàn Cờ, P. 3, Q. 3, TP. HCM

 

Bs: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Nguyễn Phúc Nguyên, P.9, Q. 3, TP. HCM

 

40. Nha khoa Nam Nhật

Địa chỉ: Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3, TP. HCM

 

41. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Minh Trí

Địa chỉ: Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3, TP. HCM

 

Xem thêm thông tin :

Các bài đăng khác