NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Danh sách các nha khoa tại khu vực Quận 9

1. Nha khoa Dr.Việt

Đường:  Lê Văn Việt – Phường Hiệp Phú, Quận 9

2. Nha khoa Đại Nam cs 4

Đường:  Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9

3. Nha khoa Việt Mỹ 3

Đường:  Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9

4. Nha khoa Vương Anh

Đường:  Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9

5. Nha khoa Việt Hưng

Đường:  Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9

6. Nha khoa Quý Kim

Đường:  Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Q9, TP. HCM

7. Nha khoa Răng Hàm Mặt

Bs: Phan Trung Hoàng.

Đường:  Lê Văn Việt, KP 3, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP.HCM

8. Nha khoa Răng Hàm Mặt.

Bs: Nguyễn Đức Thắng

Đường:  Đỗ Xuân Hợp, KP2, P. Phước Long B, Q. 9, TP. HCM

9. Nha khoa Đại Nam 3

Đường:  Đỗ Xuân Hợp, KP2, P. Phước Long A, Q. 9, TP. HCM

10. Nha khoa Việt Hưng

Đường:  Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9 , TP. HCM

11. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Trung Hoàng

Đường:  Lê Văn Việt, KP 3, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP.HCM

12. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Mai Ngọc Diệp

Đường:  Đỗ Xuân Hợp, KP2, P. Phước Long A, Q. 9, TP. HCM

 

Các bài đăng khác