NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Khách hàng Quỳnh My chia sẽ làm răng không đau

Trước khi tới làm My rất là sợ, sợ đâu ,sợ mài răng , nhưng sau khi làm xong thì rất là thích, các bác sĩ tại Nha Khoa Titan rất nhiệt tình và không đâu như tưởng My tưởng tượng trước khi làm . Cảm ơn các Bác Sĩ Tại Nha Khoa Titan