NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Anh Huy làm nghề Xây Dựng, sống tại thủ đức , làm răng sứ thẩm mỹ tại Titan dental

Anh Huy  sống tại thủ đức , làm răng sứ thẩm mỹ tại Titan dental

 

 

Răng anh Huy trước khi đến với  Nha Khoa Titan

So màu trước khi tiến hành phục hình răng sứ

Anh Huy ở Thủ Đức làm răng sứ tại Nha Khoa TiTan

Đã hoàn tất quá trình gắn răng

răng sứ zirconia

Đã hoàn thành

 

Liên hệ tư vấn

NHA KHOA TITAN
Địa chỉ : 97B Lê Quang Định , Phường 14 Quận Bình Thạnh
 02835167676 - 02835167575 
Hotline tư vấn : 0899456505