NHA KHOA TITAN bình thạnh

NHA KHOA TITAN lê quang định

Sức chịu lực của răng sứ

Đơn vị chịu lực của răng sứ tính bằng Mpa . mà 1pa= 1N/m2  bằng khoảng 0,981kg/m2

Mà 1Mpa( Mêgapascal)=1 × 106 Pa =1.000.000 N/m2 <=>981.000kg/m2 <=>981 tấn/m2


 

Lực chịu uốn 200Mpa <=> 200x981tấn/m2 tương đương 196.200 tấn/m2

Độ chịu uốn 550Mpa <=> 550x981tấn/m2 tương đương 539.550 tấn/m2

 

Độ chịu lực của răng thường khoảng 200Mpa <=> 200x981tấn/m2 tương đương 196.200 tấn/m2

Độ chịu lực của răng sứ khoảng 900Mpa <=> 900x981tấn/m2 tương đương 882.900 tấn/m2

NHA KHOA TITAN

97b Lê Quang Định

Xem thêm các bài viết liên quan

 

Các bài đăng khác